Нещодавно до Львова приїжджав заступник Голови Адміністрації Президента – Ігор Гнатів. Одною з його заяв було бажання розпочати здійснення Стратегії 2020 саме зі Львова. А вже у п’ятницю в місто Лева завітав сам П. Порошенко й ще раз підтвердив свої плани на культурну столицю. Саме на зустрічі у ЛНУ ім. І. Франка президент тезово виклав свою програму. Загалом, варто знати, що цей план передбачає 60 реформ і спеціальних програм. Здійснення цих пунктів допоможе Україні ввійти до топ-20 країн світу у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу. Також допоможе збільшити ВВП на душу населення, крім того, підвищить приплив прямих іноземних інвестицій за 5 років. Основні питання, які мають зачепити реформи це:  антикорупційна, судова, податкова, реформа правоохоронної системи і системи оборони країни, децентралізація і реформа державного апарату, розвиток підприємництва, реформа охорони здоров’я.

І для стабілізації ситуації та розвитку держави, вирішили розпочати діяльність цих реформ з Львова. Зрозуміло, що для якісних змін потрібні ґрунтовні ідеї, які опрацьовані належним чином. Тому пропонуємо вашій увазі проект Львівської міської громадської організації «Спілка консультантів «Експерт-група» – проект «Біном 5 ЦЛ». Це формула 5 цілей для синергетичного та інтелектуального розвитку.  Варто сказати, що Експерт група розробила ці реформи до 2030 року, проте початок здійснення певних пунктів вже зараз зможе пришвидшити розвиток країни.

Також при ознайомленні з цими тезами розвитку пам’ятаємо, що створена вона не лише суто для Львова, а для цілої області. Тобто основа та вектор розвитку українського бренду – Львівщина.

Основою для цих цілей став індикатор сталого розвитку, який піднімає питання внутрішньої та зовнішньої градації. А саме складовою індекатора є середня тривалість життя, освітній рівень населення та, зрозуміло, дохід на душу населення.

Хто хоче великого досягти,

ставить високі цілі

1 ЦЛ – центр ділового туризму (бізнес-рекреації)

Від того, як відбудеться офіційна урядова чи ділова зустріч, переговори, презентація масштабного проекту, може залежати доля тисячі людей, фінансового контракту або розвиток цілого регіону.

Діловий туризм – це сучасна форма організації міжнародного та бізнесового спілкування, метою якого є здійснення ефективного і дієвого діалогу у  відповідних умовах.

Саме поняття Business Travel або «діловий туризм» – досить нове, навіть за сучасними мірками. На Заході діловий туризм почав стрімко розвиватися у 80-х роках минулого століття і зараз вважається надзвичайно прибутковим бізнесом.

В Україні цей вид туризму практично не розвинутий. Львів має непогано розвинений туристичний туризм, але для нових можливостей потрібен саме діловий туризм. І для цього у Львівщини все є – наявні історичні, культурні та рекреаційні ресурси Галичини – сприятливе середовище для формування такого потужного бренду під назвою «Львів – центр ділового туризму та партнерства».

За висновками західних та вітчизняних експертів, доходи від відвідувань певної території з бізнесовою метою значно перевищують доходи від звичайного туризму, при умові ефективної організації. Витрати ділової людини у 4-5 разів перевищують витрати звичайного туриста. Варто зазначити, що половину своїх доходів авіакомпанії за кордоном отримують, власне, від бізнесової людини, і стільки ж отримують готелі. Також такий вид туризму є запорукою завантаження трафіком львівського аеропорту та терміналу.

Діловий туризм – це відвідування міжнародних виставок, участь у семінарах, конгресах, конференціях, симпозіумах, проведення корпоративних нарад, корпоративних тренінгів та навчань, зборів акціонерів, зустріч партнерів, обмін досвідом. Це доступний та швидкісний зв'язок, зручні конференц-зали та зали, готелі бізнес-класу, заклади харчування з відповідною атмосферою та навченим персоналом, якісні дороги. Тобто, сервіс на вищому рівні.  

Це нова ніша, яку якісно у нашій країні не заповнили, хоча саме вона дозволяє збільшити рівень якості побуту та навіть інтелектуальний розвиток суспільства.

2 ЦЛ – фінансово-інвестеційний центр

Сталий розвиток будь-якої країни, у першу чергу, залежить від стану її фінансової системи. Власне, це барометр економіки і одночасно той важіль, діючи на який можна прискорити або сповільнити процеси якісних соціальних, екологічних, інституційних перетворень.

В економічному житті держави фінанси є досить складним явищем. Без них не здійснюється перерозподіл внутрішнього валового продукту, який виступає головним об’єктом фінансових відносин. З одного боку, головним суб’єктом цих відносин держава, а з іншого – населення і підприємницькі структури. У країнах з розвинутою економікою структура фінансових взаємозв’язків формувалась впродовж століть і сягає раннього Середньовіччя.

Одним з важливих елементів фінансової системи, за допомогою якого і здійснюється перерозподіл капіталу, є високоорганізований фондовий та фінансовий ринки. Формування бренду Львівщини як фінансово-інвестиційного центру – відправна точка переходу від ручного управління економікою до конкурентоспроможної, адаптивної, самоорганізуючої системи із залученням інвестицій. Кінцева мета – повноцінна фондова біржа, що стане серцем та кровоносною система української економіки.

3 ЦЛ – центр чистого виробництва та інноваційних технологій  

Здійснення попередніх цілей важко уявити без підвищення промислового потенціалу Львівської області, а саме розвиток у сфері науково-дослідних інноваційних технологій та чистого виробництва. Будь-яке ефективне управління повинно зосереджуватися на територіях локального характеру.

Створення центрів чистих виробництв та інноваційних технологій є однією з вимог концепції сталого розвитку. Основним завданням цієї концепції, яка пропагує задоволення потреб сьогоднішнього і майбутнього поколінь, є зміна виробничих процесів, що споживають ресурси, виробляють відходи і продокують забруднення більше, ніж екосистема може переробити і нейтралізувати. Загалом концепцію чистого виробництва у міжнародному масштабі була проголошена на конференції у Ріо-де-Женейро в 1992 році і рекомендована для включення до стратегії сталого розвитку, як бажана, в узгодженні нагальних потреб захисту довкілля та економічного розвитку.

4 ЦЛ – культурно-мистецький центр   

У широкому значенні культура – це сукупність як матеріальних, так і нематеріальних цінностей. У нашому розумінні це соціально-культурна матриця, у якій поєднуються норми поведінки, моральні цінності, етичні моделі, інтелектуальні надбання, що перейшли у спадок від минулих поколінь та узагальнюються у архітектурі, витворах мистецтва.

Розвиток Львівської області як культурно-мистецького середовища характеризує всю сукупність властивих нашому суспільству культурних цінностей, звичаїв і звичок, які необхідно врахувати при розробці стратегії. Львівську область розглядають як скарбницю національних ідей та культури, економічний, освітній та культурний центр Західної України.

Крім того розвиток цього аспекту дозволить привабити туристів та містян не лише економічною перспективою, що не можна не враховувати при розробці бренду.

5 ЦЛ – освітній, науковий та спортивний центр

Львівська область – центр науково-освітніх та спортивних досягнень розглядається як стратегічний ресурс покращення людського життя, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності області на рівні держави та на міжнародній арені.

Освіта, наука і спорт – цю ціль можна сміливо ставати на перше місце. Це стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації й держави. Такий напрям є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і здорового громадянина, а також дієвим чиновником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені. Запорука процвітаючої держави – у її людських ресурсах, які розвинені як інтелектуали та патріоти своєї країни.

Розвиток освіти, науки і спорту є найголовнішими умовами утвердження України на світовому ринку високих технологій. Розвиток Львівської області як науково-освітнього та спортивного центру є головною передумовою виведення області на позитивний імідж та достатній конкурентоспроможний рівень.      

Сучасна стратегія розвитку дозволить як і нашому місту, так і нашій країні вийти з кризи, на якісно новий рівень.

 

Автор: Андріан Фітьо, Єва Якубовська