Автор: / 28/09/2014

Чиновник, автомобиль и милиция

К сожалению, это не название фильма или литературного произведения. Это реальная ситуация. Звучит то очень даже классически как для львовских ситуаций, не находите? 

Наш рассказ будет о весьма интересном случае который случился 24. 09. 2014

Итак, нетрезвые водители на дорогах Львовщины благодаря совместным патрулированием «самообороны» и работников ГАИ почти исчезли, и позволить себе сесть нетрезвым за руль может теперь или человек уверен в том, что не попадется, или человек, который знает что даже когда его поймают, то ничего за это не будет. Сегодня мы, какби бы это не было, к сожалению, обыденно, расскажем именно о втором случае. 

Председатель Дрогобычского районного совета и по совместительству председатель районного штаба сопротивления, созданного в районе во время Революции Достоинства, Михаил Сикора, между 20 и 21 час. в состоянии алкогольного опьянения возвращался на служебной машине домой. Во время своей экстремальной поездки он совершил ДТП. По свидетельствам очевидцев узнаем, что машина получила немало повреждений, к сожалению, увидеть ее сейчас, благодаря стараниям госслужащих в погонах, оказывается невозможним. На штраф площадке ее найти нам тоже не удалось. Свидетели и местные жители свидетельствуют, что машина уже находится на ремонте в одном из местных частных боксов. Самого господина Михаила доставили в приемное отделение городской больницы сотрудники ГАИ, которые приехали на место аварии. В журнале есть соответствующая запись в 22:05. Также фиксация этого ДТП есть и в ГАИ, там запись осуществлена ​​аж в 22:10, наверное, поняли, что скрыть это преступление не получится. Конечно же две разбитые машины – это не труп в лесу. Номер дела в милиции – 66432210. Согласно свидетельствам некоторых чиновников дело сейчас находится на личном контроле у заместителя начальника городского отдела милиции. Интересным является тот факт, что в общий электронный реестр дело еще не внесена. В то время заявления или дела в отношении юноши со складным ножом или курение в общественном месте попадают в реестр за считанные часы. Чем же "лучше" эта ситуация?

 

Автор: Марвін


Статті по темі

Чиновник, автомобіль і міліція

На жаль, це не назва до фільму чи літературного твору. Це реальна ситуація. Звучить якось дуже навіть класично як для львівських ситуацій, не знаходите? 
Наша розповідь буде про дуже цікавий випадок який трапився 24. 09. 2014 р. 

Отже, нетверезі водії на дорогах Львівщини завдяки спільним патрулюванням «самооборони» та працівників ДАІ майже зникли, і дозволити собі сісти нетверезим за кермо може тепер або людина впевнена у тому, що не попадеться, або людина, яка знає що навіть як її впіймають, то нічого за це не буде. Сьогодні ми, якби це не було, на жаль, буденно,  розкажемо саме про другий випадок. 

Голова Дрогобицької районної ради і за сумісництвом голова районного штабу спротиву, створеного в районі під час Революції Гідності, Михайло Сікора між 20 і 21 год. у стані алкогольного сп'яніння повертався на службовій машині додому. Під час своєї екстремальної поїздки він скоїв ДТП. За свідченнями очевидців дізнаємося, що машина зазнала чималих пошкоджень, на жаль, побачити її зараз, завдяки старанням держслужбовців у погонах, виявляється неможливою. На штраф майданчику її знайти нам теж не вдалося. Свідки та місцеві жителі свідчать, що машина вже перебуває на ремонті у одному із місцевих приватних боксів. Самого пана Михайла доставили у приймальне відділення міської лікарні працівники ДАІ, які приїхали на місце аварії. У журналі є відповідний запис о 22:05. Також фіксація цього ДТП є і у ДАІ, там запис здійснено аж о 22:10, мабуть, зрозуміли, що приховати цей злочин не вийде. Звісно ж дві розбиті машини – це не труп у лісі. Номер справи у міліції – 66432210. Згідно з свідченнями деяких посадовців справа наразі перебуває на особистому контролі у заступника начальника міського відділу міліції. Цікавим є той факт, що до загального електронного реєстру справа ще не внесена. У той час заяви чи справи стосовно юнака зі складним ножем чи куріння у публічному місці потрапляють у реєстр за лічені години. Чим ж "краща" ця ситуація?

 

Автор: Марвін


Статті по темі