Чи не кожному українцю відома ситуація навколо виведення з державної власності "Межигір'я" за участі Едуарда Ставицького в інтересах екс-президента Януковича.

Між тим, сумнозвісна історія містить один яскравий вимір, що залишився поза увагою громадськості.

Як відомо, НАК "Надра України", що стала кінцевою ланкою оборудки у відчуженні "Межигір’я", є акціонерним товариством.

За статутом компанія повинна випускати акції на розмір її статутного фонду та здійснювати реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

Так, відповідно до розпорядження уряду №521-р від 11 червня 2007 року "Про передачу майна до статутного капіталу НАК "Надра України" із змінами, внесеними розпорядженням №585-р від 25 липня 2007 року, до статутного капіталу компанії передано будівлі, розташовані по вулиці Володимирській, 34, і Золотоворітській, 9, у Києві і будівлі на території "Межигір'я" згідно з переліком.

Згодом, з 11 вересня 2007 року, постановою уряду №1109 до статуту компанії внесено такі зміни: у пункті 28 цифри "620 386 245, 25" замінено цифрами "739 295 625, 25", а в пункті 29 цифри "2 481 544 981" замінено цифрами "2 957 182 501".

Хоча насправді це майно було прийняте компанією на підставі акту лише 21 вересня 2007 року, а державну реєстрацію виникнення права власності проведено 23 вересня 2007 року – в день, коли "Межигір'я" відчужили ТОВ "Медінвесттрейд".

Між тим, у Державному реєстрі випусків цінних паперів, розміщеному на офіційній сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, неможливо знайти інформацію про реєстрацію випуску акцій НАК "Надра України" у 2007 році.

Виявилося, що компанія випустила акції у 2012 році, через п'ять років з дня, коли розмір її чистих активів зріс за рахунок здійсненого урядом майнового внеску.

Це підтверджують аудиторські висновки про фінансову звітність компанії за 2008-2010 роки: "Статутний фонд компанії поділяється на 2 957 182 501 просту іменну акцію номінальною вартістю 0,25 грн кожна, згідно з постановою Кабміну №1109 (додатковий випуск акцій номінальною вартістю 0,25 грн в кількості 507 569 928 штук не зареєстровано)".

Отже, держава відчужила 100-мільйонний актив на користь компанії і взамін нічого не отримала, крім права вимоги – випуску акцій або повернення майна. Звичайно, портфель акцій "Надр", яким володіє держава, так і залишився 100-відсотковим, але його вартість мала б збільшитися на розмір відповідного майнового внеску.

Можливою причиною такого розвитку подій стала відсутність попереднього узгодження процедури збільшення статутного капіталу компанії. Іншими словами, ні Кабмін, ні Мінприроди, ні "Надра України" цього не планували.

Поряд з цим, аудиторські висновки та фінансова звітність компанії зафіксували іншу, мабуть, пов'язану з цим епізодом аномалію.

Так, відповідно до форми №1 (баланс), яку компанія подавала до органів статистики у 2007 році, розмір її чистих активів на кінець минулого періоду, тобто на кінець 2006 року, становив 559 765,9 тис грн. Хоча в той же період зареєстрований розмір статутного капіталу дорівнював 620 386,3 тис грн.

За звичайної практики аудитор компанії у такому випадку мав би зазначити, що згідно з нормами ЦК, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Чи містився викладений абзац у висновку аудитора, авторам не відомо. Вони не мали можливості ознайомитися з їх висновками за 2007-2013 роки. Водночас, зважаючи на те, що відповідні застереження робили аудитори компанії у 2007-2011 роках, можна припустити, що вони мали місце і в 2006 році.

Крім того, 17 листопада 2006 року відбулося засідання Спостережної ради компанії, яка визнала роботу "Надр" за дев'ять місяців 2006 року незадовільною.

Натисніть для збільшення

У фінплані компанії на 2007 рік також нема згадки про збільшення розміру статутного капіталу, а діяльність компанії за 2007 рік була звично збитковою.

За таких обставин рішення уряду збільшити статутний капітал "Надр України" малозрозуміле. Адже фінансові показники явно свідчили, що у наступних періодах компанію може чекати принизлива процедура зменшення розміру власного статутного капіталу у зв'язку з неефективною діяльністю органів її управління.

Безперечно, фінансово-господарський стан "Надр" не був критичним. Якщо ж розглядати дії уряду як економічні рішення, то з ними складно погодитись. "Надрам" було передане майно, яке не мало жодного стосунку до виробничої діяльності компанії, і його утримання було досить дорогим.

Як випливає з пояснювальної записки до проекту розпорядження Кабміну "Про передачу будинку відпочинку "Межигір'я", комплекс будівель повернули до відання ДУС. Документ підписав перший заступник міністра економіки С. Романюк. Обсяг видатків держбюджету на утримання об'єкта у 2005 році становив 6 222,7 тис грн.

Натисніть для збільшення

На питання, чи могло "Межигір'я" стати вагомим чинником позитивного зростання фінансових показників "Надр", навряд чи можна відповісти позитивно.

Як випливає з протоколу рішення про емісію акцій компанії, затвердженого наказом Державної служби геології та надр №296 від 25 червня 2012 року, метою випуску акцій компанії була необхідність проведення реєстрації при зміні розміру статутного капіталу та приведення у відповідність випуску акцій компанії до зареєстрованого розміру статутного капіталу 739 295 625, 25 грн у зв'язку з передаванням пакета акцій та майна до статутного капіталу компанії.

Додатками до даного протоколу і відповідної заяви слугували згадані розпорядження №521-р та № 585-р, звіти про оцінку будівель на київських вулицях і майна "Межигір'я", складені у 2007 році, акти прийому-передачі цього майна.

Між тим, і в 2012 році компанія навряд чи могла пройти процедуру збільшення розміру статутного капіталу, адже у 2007-2011 роках розмір її чистих активів не перевищував 633 342,9 тис грн при зареєстрованому розмірі 739 295,6 тис грн.

Вихід з ситуації таки знайшли. Фінансова звітність компанії за 2012 рік свідчить, що розмір чистих активів збільшився за рахунок іншого додаткового капіталу. При цьому у тому ж періоді у фінансовій звітності "Надр" були відображені незвично високі показники інших операційних витрат майже на таку ж суму.

Так, у другому кварталі 2012 року розмір чистих активів компанії зріс майже на 300 млн грн до 934 851 тис грн, а вже у 2013 році знизився до майже попереднього рівня – 689 174 тис грн.

 Натисніть для збільшення

Це може свідчити, що під час діяльності компанії у 2012-2013 роках посадові особи могли допустити значні порушення фінансової дисципліни, або ж це свідома фальсифікація звітності компанії з метою проведення реєстрації випуску акцій.

Упродовж 2009-2011 років аудитори компанії відзначали необхідність проведення зменшення розміру статутного капіталу у зв'язку з наявністю суттєвої різниці між розмірами чистих активів та зареєстрованої величини статутного капіталу.

Стабільного та суттєвого доходу в той період компанія не мала. Частка додаткового капіталу – 300 млн грн – також залишилася невідомою.

P.S. Ні Держгеонадра, ні Мінприроди не відповіли на запитання авторів щодо зазначених невідповідностей у статутному капіталі НАК "Надра України".

Олександр Лємєнов – юрист ЦПСА, Влад Роменський – журналіст