В Україні вступив в силу, прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом – закон “Про розвідку”.

Вчора, 23 жовтня, закон опублікували в офіційному виданні парламенту “Голосі України”.

Закон, за винятком деяких його положень, набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Ним визначено, що розвідувальними органами є Служба зовнішньої розвідки України; розвідувальний орган Міністерства оборони України; розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері охорони державного кордону.

Також він передбачає, що контррозвідувальні підрозділи СБУ також можуть проводити розвідувальні заходи для отримання інформації в інтересах контррозвідки. Перелік таких підрозділів визначає президент України.

Крім того, глава країни визначать організаційну структуру розвідувального органу, а загальна чисельність кадрів Служби зовнішньої розвідки України визначається законом. Ця служба здійснює розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах, сфері кібербезпеки.

Відповідно до закону, безпосереднє керівництво розвідувальними органами здійснюють керівники, які призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України.

Серед іншого, закон дозволяє розвідорганам використовувати рахунки в національній та іноземній валютах в банках та інших фінустановах, під оперативним контролем здійснювати пересування осіб або предметів через держкордон і використовувати співробітників під прикриттям.

Структури прикриття можуть створюватися як на території України, так і за її межами, в той же час документи таких структур можуть містити повністю або частково неправдиві відомості про події, явища і факти.