Триває кампанія з декларування доходів фізичних осіб. У 2018 році крайній термін подачі декларації – 2 травня 2018 року, а одними з тих, хто повинен відзвітувати про отримані доходи, є спадкоємці та обдаровані, передає Корупція.Інфо


Для цілей оподаткування об'єкти спадщини та дарування діляться на такі групи:

а) об'єкти нерухомості;

б) об'єкти рухомого майна, зокрема:

предмет антикваріату або витвір мистецтва;

природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінний метал, прикраса з використанням дорогоцінних металів та / або природного дорогоцінного каміння;

будь-який транспортний засіб та приладдя до нього;

інші види рухомого майна;

в) об'єкт комерційної власності, а саме: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;

г) сума страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, а також сума, що зберігається відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця – учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

д) готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

ставки податку

За нульовою ставкою оподатковуються:

а) об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення;

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, в тому числі усиновлені. Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати і сестри, бабуся і дідусь з боку матері і з боку батька, онуки.

б) вартість власності, зазначеної в пунктах "а", "б", "г", що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а "," б ", яка успадковуються дитиною-інвалідом;

в) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укр Держстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем.

За ставкою 5% оподатковується спадщина, отримана іншими спадкоємцями.

А спадщина, отримана спадкоємцем-резидентом від нерезидента, або ж спадкоємцем-нерезидентом від резидента, обкладається прибутковим податком за ставкою 18%.

декларування

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна повинен бути зазначений в річній податковій декларації за винятком:

спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженим на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини,

спадкоємців, які отримали у спадок об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Популярне: Невідомий забіг в автобус, облив жінку бензином і підпалив

Нотаріус за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса або в сільських населених пунктах – уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щоквартально подають до контролюючого органу інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину. У такому ж порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування. При цьому в такому податковому розрахунку обов'язково вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого майна.

Декларація подається до контролюючого органу одним з таких способів на вибір платника податків:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів про електронний документообіг і електронний цифровий підпис.

Фізичними особами декларація подається за період, що дорівнює календарному року, – до 1 травня року, наступного за звітним. Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем ​​строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. У 2018 році останнім днем ​​строку є 2 травня 2018 року.

При відправці декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше, ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

оподаткування подарунків

Об'єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

Доходи у вигляді дару, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, оподатковуються на загальних підставах, передбачених для оподаткування додаткового блага. Ставка прибуткового податку в цьому випадку складе 18%.