Генеральному прокурору закидають приховування будинку в центрi столицi Юрiй Луценко опинився в центрi скандалу. Нардеп Сергiй Лещенко заявив, що генпрокурор має величезний будинок у центрi Києва, але його майно оформили на бухгалтера дружини генпрокурора, депутата Iрини Луценко, передає Корупція Інфо

Сам же Юрiй Вiталiйович одразу заперечив, що вiн чи члени його родини володiють будинком у Києвi. "Офiцiйно заявляю: нiяким будинком у Києвi нi я, нi члени моєї родини не володiють. Ховати свої статки за жiнками залишається виключною прерогативою Лещенка", — додав Луценко.                               

На цю заяву вiдреагував Вiталiй Шабунiн, голова правлiння Центру протидiї корупцiї. "Ця нерухомiсть оформлена на 67-рiчну бухгалтерку його дружини, яка мешкає у скромному будинку в селi", — заявив пан Шабунiн.   А смiливо вiдхреститись вiд нерухомостi генпрокурору дав змогу той факт, що тиждень перед тим, напередоднi цього скандалу, будинок у бухгалтерки Луценкiв  викупив народний депутат вiд Блоку Петра Порошенка Глiб Загорiй, котрого вважають другом родини Луценкiв.   — Чотириповерховий будинок мiститься в центрi столицi на вулицi Еспланаднiй, 32В, зведений у 1917 роцi. Вiсiм примiщень, з яких шiсть квартир, а два нежитловi примiщення в цоколi, належать такiй собi пенсiонерцi Свiтланi Риженко, котра зареєстрована як фiзособа-пiдприємець i має серед видiв дiяльностi передачу нерухомостi в оренду, — розповiдає пан Шабунiн, — Це старий, дуже гарний будинок з високими стелями, котрим формально володiє саме Свiтлана Риженко — екс-бухгалтерка фiрми дружини Юрiя Луценка Iрини, що є нинi нардепом, заступником голови фракцiї БПП.   Свiтлана Риженко була спiвзасновником фiрми "Українськi новiтнi телекомунiкацiї", серед iнших спiвзасновникiв значилися тесть i дружина Юрiя Луценка. Ще будучи мiнiстром внутрiшнiх справ, Юрiй Луценко лобiював iнтереси фiрми дружини. Тодi всi пiдроздiли МВС мали перейти на тарифнi плани "Українських новiтнiх телекомунiкацiй". 

  — Але ж генпрокурор вiдхрещується вiд цього будинку? Що дає йому на це  пiдстави?  

 — Три тижнi Юрiй Луценко ховав голову в пiсок i нiчого не коментував. Зробив вiн це лише цього тижня, дiйсно заявивши, що нi вiн, нi члени його родини не володiють будинком. Тобто увесь цей час Луценко ховався за спини двох жiнок: Iрини Луценко та Свiтлани Риженко — й осмiлiв, лише знаючи, що будинок 17 жовтня викупив нардеп, однопартiєць його дружини Глiб Загорiй.    Чому Луценко не заговорив ранiше? Бо займався пошуком людини, котра б могла цю нерухомiсть у пенсiонерки купити. I на допомогу генпрокурору прийшов Загорiй. 

  — А хто така Свiтлана Риженко, який стосунок вона має до родини Луценкiв?  

 — 67-рiчна пенсiонерка живе у скромному старенькому будинку в селi Зазим'я Київської областi. Це одинока, самотня жiнка без дiтей та сiм'ї. I раптом — володiє дорожезною нерухомiстю в центрi Києва, котру здає в оренду. Причому питанням оренди займалася компанiя "Лотос" сина Юрiя Луценка Олександра.           

  — Скiльки коштує такий будинок?  

  — У вереснi будинок загальною площею 1410 квадратних метрiв виставляли на продаж за 5 мiльйонiв 300 тисяч доларiв. Його пропонують пiд офiс, приватну клiнiку, школу. У ньому кабiнетна система, обладнана кiмната вiдпочинку, є кухня, конференц-зал, сауна та басейн. Крiм того, є власний двiр iз великим паркiнгом. 

  — Чи можна довести юридичний зв'язок цiєї нерухомостi з родиною Луценка?                             

  — Зробити це важко. Але деякi факти про це свiдчать. Свiтлана Риженко була спiвзасновником i працювала на фiрмi, де спiвзасновником є родина Луценкiв. Свiтлана Риженко значиться спiвзасновником фiрми "Українськi новiтнi телекомунiкацiї" у 2009 роцi. Саме тодi вона стала й власницею згаданої нерухомостi. Причому до того часу не мала зовсiм нiякого бiзнесу. А будинок коштує не один мiльйон доларiв. Скажiть, чи можливо таке? А от Iрина Луценко на той час була успiшним пiдприємцем i мала вiдповiднi кошти, щоб дозволити таку купiвлю нерухомостi

   — А хто такий Глiб Загорiй, чи має вiн кошти на таку недешеву покупку? 

  — Глiб Загорiй є власником фармацевтичної компанiї "Дарниця". Входить до тiєї самої неформальної групи Олександра Третякова у фракцiї БПП, в якiй є й Iрина Луценко. Тобто купiвля згаданого будинку власне Загорiєм пiдтверджує те, що саме Луценки були бенефiцiаром цiєї елiтної нерухомостi. Прокурорською мовою це звучить як явка з повинною.