Автор: / 24/02/2015

Учасникам АТО із Львівщини запропонували гуртом будувати багатоповерхівку

Учасникам АТО із Львівщини запропонували гуртом будувати багатоповерхівку. Повідомила Львівська хвиля, передає ІА Корупція Інфо

Таким чином хочуть вирішити квартирне питання для військових. Автор цієї житлової програми Іван Росоловський каже, що обіцяних земельних ділянок для усіх учасників АТО ймовірно не вистачить, тому легше побудувати багатоповерхівку.

За пропозицією: мерія виділяє землю, учасники АТО об'єднуються, створюють товариство і спільно будують на тому місці багатоповерхівку. Та на це треба сприяння місцевої влади – це виділення землі, звільнення від інвестиційного внеску та підведення комунікаційних мереж.

«Оскільки ми не залучаємо державних коштів, то будуємо шляхом об’єднання вкладів та зусиль. Тобто учасники АТО самі будують та контролюють будівництво, усі рішення ухвалюють колегіально. Відбувається так: третина житла забирають учасники бойових дій зі знижкою 70%, а 20% житла продають за ринковою вартістю агентства нерухомості, ще частину житла розподіляють за різними знижками», – сказав Іван Росоловський. 

Він додав, що перший етап розрахований на 5 років і передбачає будівництво багатоквартирного будинку для учасників АТО, приблизно 25 квартир.


Статті по темі

Участникам АТО из Львовщины предложили вместе строить многоэтажку

Участникам АТО из Львовщины предложили вместе строить многоэтажку. Сообщила Львовская волна, передает ИА Коррупция Инфо

Таким образом хотят решить квартирный вопрос для военных. Автор этой жилищной программы Иван Росоловский говорит, что обещанных земельных участков для всех участников АТО вероятно не хватит, поэтому легче построить многоэтажку.

По предложению: мэрия выделяет землю, участники АТО объединяются, создают общество и совместно строят на том месте многоэтажку. И на это надо содействии местной власти – это выделение земли, освобождение от инвестиционного взноса и подведение коммуникационных сетей

«Поскольку мы не привлекаем государственных средств, то строим путем объединения вкладов и усилий. То есть участники АТО сами строят и контролируют строительство, все решения принимают коллегиально. Происходит так: треть жилья забирают участники боевых действий со скидкой 70%, а 20% жилья продают по рыночной стоимости агентства недвижимости, еще часть жилья распределяют по разным скидками», – сказал Иван Росоловский.

Он добавил, что первый этап рассчитан на 5 лет и предусматривает строительство многоквартирного дома для участников АТО, примерно 25 квартир.


Статті по темі