Своїми прогнозами щодо поведiнки гривнi наступного року подiлилися провiднi аналiтики: Андрiй Новак, голова Комiтету економiстiв України, Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера, Павло Мельник, директор «MPP-консалтинг», газета «Експрес». – повідомляє Корупція.Інфо

— Яка ймовiрнiсть, що наступного року курс триматиметься на позначцi 27,2 грн./дол.?

А. Новак: — Не бiльш нiж 20%. На цей рiк у кошторисi заклали 24,1 — 24,4 гривнi за долар, але бачимо, що офiцiйний курс далеко не такий. Курсовi орiєнтири, якi закладають у бюджет, останнiми роками не спрацьовують.

П. Мельник: — Погоджуюся з колегою, що курс 27,2 грн./дол. доволi  оптимiстичний. Теж даю лише 20%, що його вдасться втримати до кiнця наступного року. Бо потрiбнi кардинальнi змiни в умовах мiжнародної торгiвлi, якi дадуть змогу українському бiзнесу вiльно вийти на свiтовий ринок, збiльшити надходження вiд експорту. Якщо цього не вiдбудеться, то матимемо iнфляцiю не менш як 12% й, вiдповiдно до iнфляцiйного паритету, зростання курсу долара до рiвнiв 28 — 28,5.

— Чи можливе змiцнення гривнi? Якщо так, то за яких умов i до якого рiвня?

О. Устенко: — Якщо наступного року структурнi реформи будуть стрiмко розвиватися, тодi в країну заходитиме багато iнвестицiй. Наприклад, китайцi можуть зацiкавитися iнвестуванням у нашу економiку. Це цiлком реально. Платформа для цього вже пiдготовлена, нещодавно вони придбали в Українi банк. Тодi гривня може змiцнитися до 25 гривень за долар. Але ймовiрнiсть такого сценарiю оцiнював би не бiльш нiж 10%.

— А якщо кон’юнктура на свiтових ринках буде сприятлива для нашого експорту? Хiба тодi гривня не змiцнюватиметься?

— Зростання експорту — безперечно, плюс для гривнi. Але 2016 рiк показав, що завдяки ньому ми можемо зрости максимум на 1 — 1,5%. Це не те зростання, що нам потрiбне. Бо протягом 2014 — 2015 рокiв ми впали дуже серйозно. Україна має зростати темпами вiд 5%, тодi й можна сподiватися на iстотне змiцнення гривнi.   — Якi ще фактори можуть зiграти на змiцнення нацiональної валюти наступного року?

О. Новак: — Безперечно, гривня на сьогоднi передевальвована. Але ця девальвацiя — штучна, вигiдна уряду й НБУ. Бо через iнфляцiйний ефект вони номiнально виконують бюджет.

П. Мельник: — Гривня має всi шанси iстотно змiцнитися наступного року, якщо Нацбанк вдасться до кiлькох простих крокiв. Наприклад, скасує валютнi та митнi обмеження на всi експортнi й iмпортнi операцiї вартiстю до 500 євро, пiдвищить порiг неоподатковуваного iмпорту товарiв до 500 євро.

Якщо ми хочемо нормально торгувати по всьому свiту, вкрай потрiбно не мати перепон та зарегульованостi, якi нинi iснують у формi валютного регулювання НБУ та умов митного оформлення експортних операцiй.   Це дасть змогу значно збiльшити насамперед вхiдний потiк валюти за проданi товари та послуги — надходження валюти вiд таких операцiй може становити плюс 2 — 3 млрд. доларiв на рiк.