У Раді хочуть прийняти закони, що регулюють релігійне життя

Експерти прогнозують, що в разі ухвалення цього пакету законів, в країні може спалахнути справжня релігійна війна.
Наступного четверга депутати розглянуть законопроекти, згідно з якими держава буде мати прямий вплив на релігійні громади України, – Корупція Інфо

Популярне: ШОК!!! Педофіл ґвалтував двох дівчат майже двісті разів, деталі цого звірства доводят до сліз

У проекті порядку пленарного тижня Верховної Ради на 18 травня йдеться, що депутати розглянуть два законопроекти, що регулюють релігійне життя українських громадян.

Перший документ № 4511 з назвою "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають в державі, що визнана Верховною Радою України державою-агресором" передбачає, що призначати митрополитів і єпископів такі релігійні організації зможуть тільки за погодженням з органами влади. Ймовірно, автори мають на увазі в першу чергу Українську Православну Церков Московського патріархату.

Íàðîäíûå äåïóòàòû âî âðåìÿ ýêñòðåííîãî çàñåäàíèÿ Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû â Êèåâå 2 àïðåëÿ 2007 ã.

Другий документ №4128 передбачає передачу храмів від однієї конфесії до іншої на підставі самоідентифікації частини парафіян. Іншими словами, для того, щоб передати будь-який храм, достатньо групі людей заявити, що вона хоче перейти в іншу конфесію і як парафіяни має право на приміщення. 

Експерти відзначають, що обидва законопроекти суперечать Конституції України, в який чітко написано, що держава відділена від церкви не має права регулювати релігійні питання. Крім того, вони вважають, що прийняття таких законів незмінно викличе суттєвий розкол в Україні за релігійною ознакою і може закінчитися громадянською війною.

"Безумовно, такі законопроекти можуть спровокувати колосальне громадянське протистояння, аж до кровопролиття і релігійної війни, повністю дестабілізуючи ситуацію в масштабах всієї країни. На нас і так вже дивляться в Європі як на державу, де тон задають радикали, де порушуються права людини. Що буде, якщо у нас ще влаштують війну за релігійною ознакою? Нас остаточно викреслять зі списку нормальних європейських країн",

– заявляє експерт Руслан Бортник.