Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд розповіла про те, чим здивував її Володимир Зеленський.

Новообраний Президент приїхав до парламенту для розмови. Вперше.  Кожен попередній президент для парламенту намагався бути домашнім насильником – мотлошити кожного окремо і всіх разом. Переважно «за викликом» і переважно поночі. А тут – несподівана нормальність. Нормально приїхав, нормально серед дня, і нормально говорив».

Варто зазначити, що на зу­стрі­чі не були при­су­тні го­ло­ви фра­кцій БПП та На­ро­дний фронт Ар­тур Ге­ра­си­мов та Ма­ксим Бур­бак. Во­ло­ди­ми­ру Зе­лен­сько­му журналісти задали пи­та­н­ня, чи були у них ва­го­мі при­чи­ні для від­су­тно­сті – можливо, вони пе­ре­бу­ва­ють за кор­до­ном, чи вони так ви­ра­зи­ли став­ле­н­ня до його осо­би. На це Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський від­по­вів: «Це став­ле­н­ня не до моєї осо­би­сто­сті, це по­ва­га до на­ро­ду Укра­ї­ни, який обрав Пре­зи­ден­та».

Під час зустрічі обго­во­рю­ва­лось, зокре­ма, пи­та­н­ня дати інав­гу­ра­ції. Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський за­про­по­ну­вав 19 трав­ня, але на жаль, при­йти до єди­ної то­чки зору не вда­ло­ся, тому оста­то­чне рі­ше­н­ня ста­не ві­до­мо лише 14 трав­ня.