Законопроєкт про позбавлення нардепів виплат через прогули опубліковано у виданні “Голос України”.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, та вводиться в дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

У документі зазначається, що “якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 % голосувань під час ухвалення рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 % засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється за розпорядженням Голови Верховної Ради України, яке видається на підставі рішення комітету, до компетенції якого належать питання депутатської етики, що приймається на основі відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Верховної Ради України”.

Водночас “дані участі народного депутата у не менш як 70 % голосувань під час ухвалення рішень Верховної Ради на кожному пленарному засіданні є підставою для нарахування заробітної плати народному депутату за час участі у пленарних засіданнях.

Облік участі народного депутата у голосуванні під час ухвалення рішень Верховної Ради здійснюється за допомогою електронної системи, а дані такого обліку (у відсотках) оприлюднюються за кожний день пленарних засідань на офіційному веб-сайті Верховної Ради та на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради”.