Згідно зі законодавством України, жінки-медики або фармацевти можуть бути включені до списку призовників. Жінки-громадянки, які мають професію або спеціальність, пов’язану з військовим обліком, також можуть вступити на військовий облік за власним бажанням.

Такі вимоги встановлені законом про військовий обов’язок і військову службу. Зокрема, законопроєкт про мобілізацію, який був ухвалений у першому читанні Верховною Радою, передбачає зміни щодо мобілізації жінок.

Відповідно до 11 пункту статті 1 закону про військовий обов’язок і військову службу, на військовий облік підлягають жінки, які відповідають критеріям відповідно до віку та стану здоров’я для проходження військової служби, і мають закінчену відповідну медичну або фармацевтичну освіту в закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти.

Також можуть бути взяті на облік за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, що відповідає військово-обліковій спеціальності, визначеній у переліку, затвердженому Міністерством оборони України. Однак такі жінки також повинні відповідати вимогам щодо віку та стану здоров’я для проходження військової служби, які передбачені у пункті першому цієї статті.

Крім того, українське законодавство передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час вони можуть бути прийняті на військову службу або службу у військовому резерві лише за добровільним контрактом.

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі),
– мовиться в законі.